مرکز خدمات ایرانسل نائین

مرکز خدمات و پشتیبانی حقوقی ایرانسل در شهرستان نائین

زین‌پس مشترکین شبکه ایرانسل شهرستان نائین می‌توانند مشکلات اینترنت همراه، تلفن همراه و قعطی بیش از ۳ ساعت در منطقه خود را جهت پیگیری ارسال نمایند.

مشترکین ایرانسل؛ اگر از خطوط ایرانسل و یا دیگر خطوط برای شما مزاحمت تلفنی یا پیامک کلاه‌برداری صورت گرفته است، می‌توانید با مراجعه به این مرکز این نوع مزاحمت‌ها را پیگیری نمایید. جهت پیگیری لطفاً به موارد ذیل توجه داشته باشین: شاکی باید مالک خط ایرانسل بوده و حضور وی جهت تکمیل شکواییه الزامیست همراه […]

logo-samandehi