مرکز خدمات ایرانسل نائین

مرکز خدمات و پشتیبانی حقوقی ایرانسل در شهرستان نائین

لیست مکان‌های تاریخی نائین

لیست مکان‌های تاریخی نائین

مسجدجامع - Jameh Mosque
آدرس: خیابان مسجدجامع – انتهای خیابان

Address: Jameh Mosque Street – the end of the street

مشاهده نقشه - View on the map

نارنج قلعه - Narenj Ghaleh (Castle)
آدرس: خیابان دکتر طبا (خیابان غرض قدیم) – روبه‌روی فلکه عزیزخان

Address: Dr. Taba Ave. (Old Town) – In front of Azizkhan Square

مشاهده نقشه - View on the map

موزه مردم شناسی کویر - Museum of Desert
آدرس: خیابان مسجدجامع – جنب مسجدجامع

Address: Jameh Mosque Street – next to Jameh Mosque

مشاهده نقشه - View on the map

بازار تاریخی نایین - Historical Market Of Naein
آدرس: خیابان معصوم‌خانی – ابتدای میدان چهل‌دختران

Address: Masoumkhani Avenue – Beginning of the Quad Dukhtaran Square

مشاهده نقشه - View on the map

خانه‌های فاطمی - Fatemi houses
آدرس: خیابان دکتر طبا (خیابان غرض قدیم) – روبه‌روی فلکه عزیزخان

Address: Dr. Taba Ave. (Old Town) – In front of Azizkhan Square

مشاهده نقشه - View on the map

مسجد خواجه خضر - Khajeh Khezr Mosque
آدرس: خیابان دکتر طبا (خیابان غرض قدیم) – روبه‌روی فلکه عزیزخان

Address: Dr. Taba Ave. (Old Town) – In front of Azizkhan Square

مشاهده نقشه - View on the map

مسجد بابا عبدالله - Baba Abdullah Mosque
آدرس: خیابان دکتر طبا (خیابان غرض قدیم) – روبه‌روی حسینیه سرای نو

Address: Dr. Taba Ave. (Old Town) – In front of Hoseinieh Saraye Nou

مشاهده نقشه - View on the map

مصلی نائین - Naein Mosalla
آدرس: ابتدای بلوار بعثت – میدان مصلی

Address: Moslee Square, Be’sat Blvd.

مشاهده نقشه - View on the map

ایرانسل وبسایت

مرکز خدمات ایرانسل شهرستان نائین

همین حالا به ما بپیوند!

logo-samandehi